کتابچه راهنمای قفل الکترونیکی گاوصندوق

گاوصندوق کاوه

گاو صندوق خانگی مدل : ESD101-ESD104A و نحوه بازکردن گاوصندوق دارای قفل الکترونیکی دیجیتال با دکمه (کلید) با ما در سیف نیکا فروشگاه گاوصندوق نیکا طباطبایی همراه باشید.

نحوه بازکردن گاوصندوق

به ترتیب ENTER  سپس ۷۷۷۷ (رمز تنظیم شده توسط کارخانه) ، بعد از آن END  و سپس ملودی OK را فشار داده و کلید یا دکمه را بمدت ۴ ثانیه به سمت راست بچرخانید و صندوق را باز کنید (OPEN)

 

نحوه تنظیم رمز شخصی

رمز کاربر بوسیله کارخانه روی ۷۷۷۷ تنظیم شده است. به منظور رعایت مسائل حراستی ، پیش از استفاده از صندوق فورا این رمز را به رمز شخصی خودتان تغییر دهید و می توانید این رمز را از ۴ تا ۱۶ رقم تنظیم نمایید.

  • درب صندوق را باز کرده و دکمه سیاه واقع بر روی پوشش داخلی درب را با نوک خودکار یا وسیله ای نظیر آن ، فشار دهید.
  • درحالی که درب باز می شود ، رمز جدید را وارد کنید(مثلا ۱۲۳۴).
  • دکمه ENTER را فشار دهید تا ورود رمز تکمیل گردد.

-۱۲۳۴-ENTER OPEN

>> تایید رمز ورودی شما >>

ENTER-1234-END OPEN

این مدل ها دارای کلید اضطراری هستند . همیشه آنرا خارج از صندوق نگهدارید.

پیش از بستن درب ، در مواردی که رمزجدید حراستی خود را وارد کرده اید ، با سه بار وارد کردن ارقام جدید خود در شرایطی که درب صندوق باز می باشد ، از صحت ورود رمز اطمینان حاصل نمائید.

فروشگاه گاوصندوق کاوه دفینه و نیکا همچنین گاوصندوق گنجینه طباطبایی همواره آماده پاسخگویی به شماست

این مقاله را از دست ندهید :   بهترین و بدترین نوع قفل برای گاوصندوق را بشناسید